Politikfakta och personförföljelser

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Politikfakta och personförföljelser

Demokratiterroristen
Administrator
Politikfakta anges vara en oberoende sida men är numera en sida för Sverigedemokrater och övriga nazister i bl.a. Nordiska Motståndsrörelsen.