NewsVoice kopplat till NMR?

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

NewsVoice kopplat till NMR?

Sten Magnusson
https://newsvoice.se/2017/12/11/robert-aschberg-medborgarjournalister/
Observera att det gäller den vidriga medborgarjournalist som även kallar sig hårfrisörska.