Nazismen

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nazismen

Demokratiterroristen
Här kommer en mycket tänkvärd ledarartikel i Dagens Nyheter om nazismens stående hot mot demokratin.
Detta är något som den nya Fyrklövern (Sverigedemokraterna, Alternativ för Sverige, Medborgerlig Samling, Nordiska Motståndsrörelsen) förminskar.

https://www.dn.se/ledare/sa-forsvarar-vi-demokratin-nar-nazisterna-marscherar/