Aktuellt än idag

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Aktuellt än idag

Sten Magnusson
Desinformation kommer med få undantag från högerextremister.