2020-10-04_Demokratiterroristen

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

2020-10-04_Demokratiterroristen

vedhuggaren
Jaha, idag är det tre år sedan jag registrerade min hemsida med namnet Demokratiterroristen.

http://www.demokratiterroristen.n.nu

Detta är ett diskussionsforum som är kopplat till nämnda hemsida.

Varför nu namnet Demokratiterroristen?

Ja, den frågan kan ju läsaren ställa till bl.a. nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen, Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige som publicerat en olaglig lista över uppåt 100000 journalister, privatpersoner, föreningar, administrerad av nazistiska NMR.

Dessa kallas nämligen demokratiterrorister av nämnda NMR.

Undertecknad är med givetvis.
Demokratiterroristen