2020-05-14_Sverigedemokraterna

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

2020-05-14_Sverigedemokraterna

Demokratiterroristen
Hm, inte för att vara elak, men nu kör jag en grov sammanfattning av SD.

1. Bildades av Himmler som en hemlig underrättelsetjänst direkt under SS 1931. Fortsatte till 1945.

2. Ett nytt parti med koppling till Vit-Makt bildas i Sverige 1988-02-06.
3. På Malmöavdelningens årsmöte 1988-02-21 nämns bl.a. revisorn och SS-officeren Gustaf Ekström som revisor.
4. Även nazisten och sekreteraren Gösta Bergquist nämns.
5. 1988-04-12 inkommer en ansökan om närradiosändningar från nämnda Malmösektion. Se #Närradionämnden #DNR1357_88
6. SD-Kuriren kallar bl.a. Hans Alfredson landsförrädare maj 1992 och någon gång 1994.
7. 2014 kuppar sig nazister in via kommunala valsedlar in i bl.a. Ludvika Kommunfullmäktige på SDs ospärrade valsedlar. Något partiet kände till redan på våren men inte gjorde något åt.
8. 2015-07-04 registreras NMR som politiskt parti med rätt att delta i samtliga förekommande val. Även detta med SD-medlemmars hjälp.
9. Kort före valet 2018 åker 14 nazister ut ur SD som vid den tiden fått storhetsvansinne.
10. SD bryter regelbundet mot t.o.m. Svenska grundlagar.

Allt för denna gång.