2020_03-06_Ang. SD-ledaren Åkessons utdelning av flygblad

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

2020_03-06_Ang. SD-ledaren Åkessons utdelning av flygblad

Demokratiterroristen
Här kommer ett lämpligt svar ang. bl.a. Åkessons okynnesanmälan mot bl.a. den advokat som anmälde honom.

"Nej nu blir jag faktiskt förbannad. Delar Åkesson med gelikar ut flygblad i mitt namn utan mitt medgivande får han banne mig också stå sitt kast.

Åkesson vet mycket väl att den som agerar t.ex. ombud för någon ska ha fullmakt av den han är ombud åt. Om inte är det egenmäktigt förfarande och därmed kriminellt. #inteimittnamn.

Därtill sitter SDs rättspolitiska talesperson på bl.a. en post som nämndeman i Eskilstuna Tingsrätt.

Kan detta maktmissbruk bli tydligare än så? #maktmissbruk #stoppasdsmaktmissbruk"