2019-09-27_Greta Thunberg och hånet från brunhögern mot henne

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

2019-09-27_Greta Thunberg och hånet från brunhögern mot henne

Demokratiterroristen