2019-05-04_Nazism är pest

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

2019-05-04_Nazism är pest

Demokratiterroristen
2019-05-03 visade TV10 åter den dokumentär som handlade om "Stormuftins" samarbete med Hitler där den förre besökte Berlin 1941-11-28. Även den om Otto Skorzeny som hjälpte 1000-tals nazister att fly till bl.a. Kairo.
Slutorden: "Nazisternas arv fortsätter att förpesta vår värld."