2019-03-06_Trolljägarna

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

2019-03-06_Trolljägarna

Demokratiterroristen
På TV3 går det en serie kallad Trolljägarna.

Där tar man upp olika former av trakasserier mot bl.a. journalister, frispråkiga kvinnor och även politiker samt anhöriga, vänner och barn. Den är både sevärd och framförallt visar det hur vidriga människor kan vara både bakom skärmen och i verkligheten.