2018-08-17_Valrörelsen 2018

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

2018-08-17_Valrörelsen 2018

Demokratiterroristen
En valrörelse likt den nu pågående har jag nog aldrig skådat. Här har vi ett riksdagsparti som kallar sig Sverigedemokraterna.

Detta parti har ett "principprogram 2011" och som antogs 2014 vid partiets "Landsdagar".
I det påstår man att Sverige fick en tryckfrihetslag 1776. Rätta mig om jag har fel men skulle inte det påståendet få underkänt ifall det var en fråga på ett nationellt prov?

Skämt åsido. Tryckfrihetsförordningen infördes 1766.

Den som skrev "principprogrammet" verkar ha slarvat en hel del för vilket parti vill efterapa Mein Kampf?

http://www.dagensarena.se/innehall/skrammande-likheter-mellan-sds-partiprogram-och-mein-kampf/